بهادر شبگرد

درد دلهای شبانه

زمستان

پنجشنبه 4 شهریور 1395

زمستان

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید، نتواند

که ره تاریک و لغزان است

وگر دست محبت سوی کس یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است

نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ...

دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای

منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

منم من، سنگ تیپاخورده ی رنجور

منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ی ناجور

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم

بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد

تگرگی نیست، مرگی نیست

حدیثی گر شنیدی، قصه سرما و دندان است

من امشب آمدستم وام بگذارم

حسابت را کنار جام بگذارم

چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟

فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است

و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود، پنهان است

حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان

نفسها ابر، دلها خسته و غمگین

درختان اسکلتهای بلور آجین

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه

غبار آلوده مهر و ماه

زمستان است.

اخوان ثالث


راز

دوشنبه 28 اردیبهشت 1394

همه ی امور شخصی را باید چون رازی نگاهداریم به طوری که آشنایان جز آنچه به چشم می بینند، به آن واقف نشوند. زیرا آگاهی آنان از امور بسیار بی اهمیت هم ممکن است در زمان و شرایط خاص، باعث زیان ما شود. به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن، زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی .
امکان پیش آمدن هر دو به یک اندازه است، اما غالبا ارضای گذرایی را که گفتن به همرا می آورد، به فایده ی دراز مدتی که سکوت ضامن آن است رجحان می دهیم. حتی به منظور سبک کردن بار دل، نباید فکر خود را به صدای بلند گفت _ کاری که اشخاص پر تحرک می کنند _ مبادا که عادت شود. زیرا در اثر این کار، فکر و گفتار چنان با یکدیگر عجین می شوند که به تدریج، سخن گفتن با دیگران به فکر کردن با صدای بلند تبدیل می شود، حال آنکه اقتضای هوشمندی است که میان فکر و گفتار، شکافی عمیق نگاهداشته شود.
------------
" آرتور شوپنهاور "


پیله

یکشنبه 6 اردیبهشت 1394

پیله های بسیاری دیده ام؛
آویزان از درختی؛
در جنگلهای دور؛
رها در جوبهای خیابان. . .
هرچه فکر می کنم اما؛
یک پروانه بیشتر در خاطرم نیست!!

مگر چند بار به دنیا آمده ایم
که این همه می میریم؟! . . .


سکه

یکشنبه 6 اردیبهشت 1394

نه نرو ...
صبر کن قرارمان این نبود!!
یاید سکه بیندازیم؛
اگر شیر آمد ؛ تردید نکن که دوستت دارم ؛
اگر خط آمد ؛ مطمئن باش که دوستت دارم!
صبر کن سکه بیندازم...
اگر دوستت نداشتم آنوقت برو....


طی فراق

چهارشنبه 19 شهریور 1393

ترسم از آن  است  که شب  بی تو طی میشود                                                 بهار ما به خرداد نرسیده دی میشود

 

درشب انتظارت باقی مانده ام هنوز                                                 نوبت وصل و دیدار ما آخر کی میشود


پریشانی احوال ما  زلعل  چون خون توست                            گر بر آب زمزم خورد چون می میشود


جعدگیسوی تو غوغاکند اندر دل من                                                                   گر بر گورستان گذرکنی میتم  حی میشود


امان از دل بی طاقت من برده مژگانت                                                  در ره وصالت صراطم آخر غی میشود

                                                                                                  

                                                                                                        از درد فراقت که ندارد پایان  برمن                                 

                                                                                                           

                                                                                                          بهادرشبگرد در شب غمت چون نی میشود


طی فراق

چهارشنبه 19 شهریور 1393

ترسم از آن  است  که شب  بی تو طی میشود                                                 بهار ما به خرداد نرسیده دی میشود

 

درشب انتظارت باقی مانده ام هنوز                                                 نوبت وصل و دیدار ما آخر کی میشود


پریشانی احوال ما  زلعل  چون خون توست                            گر بر آب زمزم خورد چون می میشود


جعدگیسوی تو غوغاکند اندر دل من                                                                   گر بر گورستان گذرکنی میتم  حی میشود


امان از دل بی طاقت من برده مژگانت                                                  در ره وصالت صراطم آخر غی میشود

                                                                                                  

                                                                                                        از درد فراقت که ندارد پایان  برمن                                 

                                                                                                           

                                                                                                          بهادرشبگرد در شب غمت چون نی میشود


در سوگ تابستان

سه شنبه 4 شهریور 1393

تابستان به انتهای عمر خود نزدیکتر میشود                                                               روزها کوتاهتر و غروبهابی تو دلگیرتر میشود

از وقتی که ترک من و کاشانه ام کردی                                                                شبها دلم از غم فراقت بی تاب تر میشود

نکرده باور نیامدنت را درختان انار خانه                                                       هرسال از سال قبل بی برگ و بارتر میشود

تاصبح دیدگانم در انتظارت شب را نخفت                                                  هر روز از دیروز چشمانم بی خوابتر میشود

شب جای خواب چشمانم اشک خون                                                     هرشب از دیشب ناله هایم شب گیرتر میشود

بی روی مه تو ندارد عمر من صفایی                                                             هرنفس از نفس دیگر برایم نفس گیرتر میشود

بی آغوشت شبها تا صبح ستاره شمارم                                                            گویی این دل از پی عمر هر روز پیرتر میشود

بی تو زندگی توان کرد آری لیکن                                                                    هر روز از پی روز دلم از دنیا سیرتر میشود

پس ازآن آخرین بوسه شیرین لبانت                                                           دل مسکین ما در هوای تو فرهاد تر میشود

جزانتظارو هجرانت نبوده نصیب بهادرشبگرد                                                لیکن با یاد رویت دل ما امیدوار تر میشود


در سوگ تابستان

سه شنبه 4 شهریور 1393

تابستان به انتهای عمر خود نزدیکتر میشود                                                               روزها کوتاهتر و غروبهابی تو دلگیرتر میشود

از وقتی که ترک من و کاشانه ام کردی                                                                شبها دلم از غم فراقت بی تاب تر میشود

نکرده باور نیامدنت را درختان انار خانه                                                       هرسال از سال قبل بی برگ و بارتر میشود

تاصبح دیدگانم در انتظارت شب را نخفت                                                  هر روز از دیروز چشمانم بی خوابتر میشود

شب جای خواب چشمانم اشک خون                                                     هرشب از دیشب ناله هایم شب گیرتر میشود

بی روی مه تو ندارد عمر من صفایی                                                             هرنفس از نفس دیگر برایم نفس گیرتر میشود

بی آغوشت شبها تا صبح ستاره شمارم                                                            گویی این دل از پی عمر هر روز پیرتر میشود

بی تو زندگی توان کرد آری لیکن                                                                    هر روز از پی روز دلم از دنیا سیرتر میشود

پس ازآن آخرین بوسه شیرین لبانت                                                           دل مسکین ما در هوای تو فرهاد تر میشود

جزانتظارو هجرانت نبوده نصیب بهادرشبگرد                                                لیکن با یاد رویت دل ما امیدوار تر میشود


گریختن از...

دوشنبه 20 مرداد 1393

کمی به فکر خودت باش همیشه در استعارات و کنایه ها آشیان مکن!

همیشه گلوله از سرب نیست!

گاه لبخندی ست آلوده به تحقیر! دوست دارمی از جنس دروغ!

بی آنکه بفهمی در خون خود غرق خواهی شد.

پرواز کن و بگریز از این خزان همیشگی! بگریز از دهان مردم!

بگریز از دایره ماه تلخی که بر پنجره های تبعید است.


گریختن از...

دوشنبه 20 مرداد 1393

کمی به فکر خودت باش همیشه در استعارات و کنایه ها آشیان مکن!

همیشه گلوله از سرب نیست!

گاه لبخندی ست آلوده به تحقیر! دوست دارمی از جنس دروغ!

بی آنکه بفهمی در خون خود غرق خواهی شد.

پرواز کن و بگریز از این خزان همیشگی! بگریز از دهان مردم!

بگریز از دایره ماه تلخی که بر پنجره های تبعید است.


زبانی دیگر

یکشنبه 29 تیر 1393

دوستت دارم ها چه فقیرند و عاشقتم ها چه حقیر،

آنچه می خواهم بگویم مدتهاست در گورستان زبانهای کهن خاک خورده و فراموش.

مرا زبان دیگری بایدآموختن ، مبتذل شده اند این کلمات هرزه در دهانهای ریای یاوه گویان.

یک گام مادون پرستش چه نام دارد خدایا که نه توکافروبت پرستم خوانی و نه او بی دل و بت سنگی؟!

مرا زبان دیگری بیاموز حتا اگر آهی و دمی مانده باشد تا رفتن...


زبانی دیگر

یکشنبه 29 تیر 1393

دوستت دارم ها چه فقیرند و عاشقتم ها چه حقیر،

آنچه می خواهم بگویم مدتهاست در گورستان زبانهای کهن خاک خورده و فراموش.

مرا زبان دیگری بایدآموختن ، مبتذل شده اند این کلمات هرزه در دهانهای ریای یاوه گویان.

یک گام مادون پرستش چه نام دارد خدایا که نه توکافروبت پرستم خوانی و نه او بی دل و بت سنگی؟!

مرا زبان دیگری بیاموز حتا اگر آهی و دمی مانده باشد تا رفتن...


دیگر حسرت نخواهم خورد

دوشنبه 23 تیر 1393

دیگر حسرت دیدارت را نخواهم خورد، دیگر به یادت لبخند نخواهم زد. تلخی آخرین فریبت شیرینی عشق دروغینت را به کامم زهر کرد. راست میگویند که حقیقت تلخ نیست حقیقت طعم همان حقیقت را میدهد ما دروغها و رویاهایمان را بیش از اندازه شیرین ساخته بودیم. گمان میکردم قلبم در آتش عشق تو میسوزد حال میدانم که سوزش قلبم به خاطر خنجری بوده که سالها پیش ازپشت به کمرم فرو کرده بودی. راست بگویم میدانستم اما نمیخواستم باور کنم که عشق تو نیست قلبم را به آتش کشیده است خنجر آتشین خیانتی بوده که قلبم را آتش زده. برای همین است که دیگر عاشق نشدم و بعدازتو هرعشقی برایم دردناکتر بوده از خنجر آتشینت. دیگر به یادت نخواهم بود و تورا به زباله دان خاطراتم خواهم سپرد. دیگر عشقت را گرامی نمیدارم و کوچه به کوچه به دنبال چون تو نمیگردم.روزی حاضر بودم بخاطرت شهری را به آتش بکشم اما امروز حاضر نیستم حتی چوب کبریتی رو بیفروزم تا ببینم کجایی. خواب خوش تو برای من به یکباره به کابوسی وحشتناک تبدیل شد میخواهم برای همیشه بیدار شوم و دیگر نه در خواب خوش تو باشم و نه در کابوس خیالت. دیگر نام تو هم ردیف عشق نخواهد بود. دیگر به یادت قلم نخواهم زد حتی دیگر اشکی هم نخواهم ریخت تورا به هوس ناپاکت تا ابد بخشیدم، دل من صاف، از تو و نه هیچکس دیگر چیزی به دل ندارم همه خوبیها و بدیهایت را به یک لبخند معصومانه کودکی بخشیدم. از امشب آسوده خواهم خوابید و دیگر حسرتی در دل ندارم انگار عشق دروغین روی دلم سنگینی میکرد دیگر احساس تنهایی نمیکنم چون خودم را پیدا کردم خودی که سالها پیش در درون تو جاگذاشته بودم دوباره به خودم بازگشته و پیدایش کردم و دوباره شدم بهادرشبگرد...


صدای غریب درد

دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

به عادت زیبای زنانه ات

به لبخند و شرم بعد هم آغوشیت

به تو

به من لعنت

چرا مثل هرقاتلی بعد کشتاربه صحنه برمیگردم؟

چرا به تو برمیگردم؟

یا شاید مرده ام و کسی جرات دست زدن ندارد

کسی جرات گفتن ندارد

کسی جرات بوسیدن ندارد

سرمای این شعر از گور تو بلند میشود یا من؟

دوستی میگفت: به جنونت اعتماد کن

کردم... میکنم...

اما دارند مارا میبرند بستری کنند

دارند مارا میبرند سقط کنند

شاید دوباره سردخانه را اشتباهی گرفته ام

با اتاقی که شکل همه چیز بود جز خواب

ماهمه تخت ها را تست کردیم

ماهمه تخت ها را به رگهامان گره زدیم

ماهمه تخت ها را کوک کردیم

تا در هم بیدارشویم

اما خواب مانده ام در تو

شانه هایش را تکان بده بیدار میشود

صدای غریب درد، مغزم را میجود

صدای غریب درد، گوشم را

صدای غریب درد،

صدای غریب...

 


صدای غریب درد

دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

به عادت زیبای زنانه ات

به لبخند و شرم بعد هم آغوشیت

به تو

به من لعنت

چرا مثل هرقاتلی بعد کشتاربه صحنه برمیگردم؟

چرا به تو برمیگردم؟

یا شاید مرده ام و کسی جرات دست زدن ندارد

کسی جرات گفتن ندارد

کسی جرات بوسیدن ندارد

سرمای این شعر از گور تو بلند میشود یا من؟

دوستی میگفت: به جنونت اعتماد کن

کردم... میکنم...

اما دارند مارا میبرند بستری کنند

دارند مارا میبرند سقط کنند

شاید دوباره سردخانه را اشتباهی گرفته ام

با اتاقی که شکل همه چیز بود جز خواب

ماهمه تخت ها را تست کردیم

ماهمه تخت ها را به رگهامان گره زدیم

ماهمه تخت ها را کوک کردیم

تا در هم بیدارشویم

اما خواب مانده ام در تو

شانه هایش را تکان بده بیدار میشود

صدای غریب درد، مغزم را میجود

صدای غریب درد، گوشم را

صدای غریب درد،

صدای غریب...

 


چقدر بزرگ شدم یک شبه

جمعه 5 اردیبهشت 1393

کمی عوض شدم،

دیری ست از خداحافظی ها غمگین نمیشوم،

به کسی تکیه نمیکنم

ازکسی انتظار محبت ندارم

خودم بوسه میزنم بر دستانم

سربه زانوهایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم...

چقدر بزرگ شدم یک شبه!!!


چقدر بزرگ شدم یک شبه

جمعه 5 اردیبهشت 1393

کمی عوض شدم،

دیری ست از خداحافظی ها غمگین نمیشوم،

به کسی تکیه نمیکنم

ازکسی انتظار محبت ندارم

خودم بوسه میزنم بر دستانم

سربه زانوهایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم...

چقدر بزرگ شدم یک شبه!!!


دلتنگیهای شبانه

جمعه 29 فروردین 1393

زمستان هم با همه سختیها و زیباییهایش به انتها رسید و بازهم از آمدنت خبری نشد صبورانه زمستان سرد را به شوق دیدارت در بهار پشت سرگذاشتم زیربارش برف باخیالت تابینهایت رفتم یخ زمین را با گرمای عشقمان آب کردم باردیگر آسمان گریست گویی دل پری داشت ناگهان سرما ناپدید شد بهارآمد اماچه کوتاه بود بهار امسال و چه زود جای خود را به گرمای تابستانی داد بازهم تو نیامدی درختان گویی برای جوانه زدن عجله داشتن شاید به شوق دیدار تو اینقدر زود از خواب زمستانی بیدارشدند، درست مثل من که هرسپیده دم آمدنت را امید دارم و هرغروب نومیدانه سر درگریبان فروبرده و باخود میگویم پایان شب سیاه سپید است. حال که نگاه میکنم درمیابم پایان شب سیاه من توبودی که باهرطلوعت شب سیاه من را به سپیدی تبدیل میکردی. ولی خودمانیم این شب آخری که رفتی چقدر طولانی شد حتی از شب یلدا هم طولانی تر. گاهی توی خوابم طلوع میکنی آنقدر حظ میبرم که دلم میخواهد توی همان خواب باقی بمانم و دیگر برنخیزم چون بعداز رفتنت همه چیز تاریک میشود همه رنگها خاکستری حتی موسیقی هم عذاب آور میشود بی تو نفس کشیدن هم سخت است چه رسد زندگی کردن. هربار که میرفتی طوری نگاهت میکردم که انگار آخرین بار ست و هروقت که میومدی طوری نگاهت میکردم که انگار واسه اولین بار ست که میبینمت...

هنوز از خودم میپرسم راز تازه بودنت چه بود، گویی وقتی باهم بودیم دنیا تعطیل بود خدا هم از همه کاراش دست کشیده بود و حواسش پرت ما بود! خدایا کدام عشق بزرگ را خلق کردی که مارو فراموش کردی و من رو توی شب تنهایی جاگذاشتی این شب فراق و هجران چرا اینقدر طولانی شد چرا هیچوقت روز وصل من طلوع نکرد، نکند بعد از اون غروب غمگین و ابری پاییزی که رفتی من واسه همیشه مُردَم و خودم خبرندارم و واسه همینه که دیگر به من سرنمیزنی امیدوارم فردا صبح با بوسه های کوچک مهربانیت از خواب شب سرد زمستانی بیدار بشم.

دلم برای حرف زدنت، خندیدنت، گریه کردنت، نازکردنت تنگ شده، دلم برای دوست دارم های درگوشیت تنگ شده...

حالا با این همه دلتنگی چه کنم؟ غروبهای غمگین این شهر ماتم زده رو چه کنم؟

 


انتظار شب

پنجشنبه 15 اسفند 1392

 

شب که می شود بساط رویا میگستراند

خیالت در دلم وتا گرگ ومیش چشم ها

مرا با قطار آرزوها راهی تو میکند

از سد حادثه ها میگذراند و مرا تا ایستگاه آخر

که آن را عشق خوانند مسافر میکند

و در آن ایستگاه متروک تا سقوط خورشید

صدای پای تورا انتظار میکشم

 


انتظار شب

پنجشنبه 15 اسفند 1392

 

شب که می شود بساط رویا میگستراند

خیالت در دلم وتا گرگ ومیش چشم ها

مرا با قطار آرزوها راهی تو میکند

از سد حادثه ها میگذراند و مرا تا ایستگاه آخر

که آن را عشق خوانند مسافر میکند

و در آن ایستگاه متروک تا سقوط خورشید

صدای پای تورا انتظار میکشم

 


برگریزان

جمعه 6 دی 1392

روزهای سال به شمارش افتاده اند و هنوز از آمدنت خبری نیست. در نبودنت بهار زیبا، و تابستان دل انگیز جای خود را به خزان رنگ رنگ دلفریب اما غمگین داد. انگار پاییز هم نیامدنت را باور نکرد درختان تا شب یلدا هم برگ سبز داشتند گویی اینکه آنها هم نمیخواهند درغیابت جز در زیر پاهای تو برگهای خودرا زیر پای کس دیگری بریزند.اما در این روزهای رو به زوال، شبهای سرد زمستانی لایزال کم کم درختان حیاط ما از آمدنت ناامید شدند و برگهای خود را همانند اشکریزان شب فراق آهسته آهسته بر گونه های طبیعت رها میکنند و تن عریان خودرا به دست خواب زمستانی میسپارند و امیدوارند که بهار وقتی ازخواب طولانی زمستان برمی خیزند دوباره تو را در دامان خود احساس کنند. آنها هم مثل من به امید دیدار تو به خواب میروند. شاید که برگردی...


برگریزان

جمعه 6 دی 1392

روزهای سال به شمارش افتاده اند و هنوز از آمدنت خبری نیست. در نبودنت بهار زیبا، و تابستان دل انگیز جای خود را به خزان رنگ رنگ دلفریب اما غمگین داد. انگار پاییز هم نیامدنت را باور نکرد درختان تا شب یلدا هم برگ سبز داشتند گویی اینکه آنها هم نمیخواهند درغیابت جز در زیر پاهای تو برگهای خودرا زیر پای کس دیگری بریزند.اما در این روزهای رو به زوال، شبهای سرد زمستانی لایزال کم کم درختان حیاط ما از آمدنت ناامید شدند و برگهای خود را همانند اشکریزان شب فراق آهسته آهسته بر گونه های طبیعت رها میکنند و تن عریان خودرا به دست خواب زمستانی میسپارند و امیدوارند که بهار وقتی ازخواب طولانی زمستان برمی خیزند دوباره تو را در دامان خود احساس کنند. آنها هم مثل من به امید دیدار تو به خواب میروند. شاید که برگردی...


انتظار

یکشنبه 10 آذر 1392

شاد و خندان بودمی در آن زمان        

پایکوبان گشتمی در هر مکان

غم نبودی هرگز اندر سینه ام            

شور  و غوغا بود درون خانه ام

 واله خوی نکو رویی بدم

 اندر اوج  آسمان  پر  میزدم

خوش درون جان من او خانه کرد

عاقلی را مثل من دیوانه کرد

مدتی بامهر او دلخوش بدم

مثل پروانه به دورش پر زدم

غافل از مکر حسودان پلید

بس ستمها زین گروه بر من رسید

این سیه رویان زشت نابکار

اختلاف انداختند بین دویار

دیگر از یارم ندارم من خبر

روزگارم تیره و تار شد بل بتر

کاش به پیغامی مرا او شاد کند

از یکی دیوانه اش او یادکند

چشم به راه او بمان (تنها) تو نیز

تابیاید در برت یار عزیز

 ر.ن تنها


انتظار

یکشنبه 10 آذر 1392

شاد و خندان بودمی در آن زمان        

پایکوبان گشتمی در هر مکان

غم نبودی هرگز اندر سینه ام            

شور  و غوغا بود درون خانه ام

 واله خوی نکو رویی بدم

 اندر اوج  آسمان  پر  میزدم

خوش درون جان من او خانه کرد

عاقلی را مثل من دیوانه کرد

مدتی بامهر او دلخوش بدم

مثل پروانه به دورش پر زدم

غافل از مکر حسودان پلید

بس ستمها زین گروه بر من رسید

این سیه رویان زشت نابکار

اختلاف انداختند بین دویار

دیگر از یارم ندارم من خبر

روزگارم تیره و تار شد بل بتر

کاش به پیغامی مرا او شاد کند

از یکی دیوانه اش او یادکند

چشم به راه او بمان (تنها) تو نیز

تابیاید در برت یار عزیز

 ر.ن تنها


بوی چراغ نفتی

جمعه 8 آذر 1392

یه بار دیگه نوبت به چراغ نفتی رسید وقتی روشنش کردم فضای خونه رو بوی آشنایی پرکرد! بوی نفت نیم سوخته بوی دود چراغ نفتی! میگن که بوش خطرناکه اما برای من پراز خاطره ست. منو میبره به سالها قبل، سالهایی که هر روز روز نویی بود، گرماش، سرماش برام معنی نداشت چون بالاترین معنی رو باخودم داشتم. لبخند همیشه بهاری، نگاه گرم تابستانی، مهرلطیف پاییزی، طمطراق زمستانی. هر روزم 4 فصل خدا بود.

دوست دارم همه چیز قدیمی بمونه چون نشونی از تو داره حتی قزقز کولر آبی توی چله تابستون، بوی دود چراغ نفتی توی چله زمستون، باد خنک اول فرودین. حتی هنوز دوست دارم نوار کاست گوش کنم باصدای تلق تلق و هوای اول نوار کاست همون آهنگای زمان خودمون که با هزار زحمت و منت بدست میاوردیم.

هنوز دعا میکنم کوچه خاکیتون آسفالت نشه خونه های قدیمی آپارتمان نشه، هنوز که هنوزه شبا چفت در چوبی رو نمیندازم!!! میدونی چرا؟؟؟

چون نمیخوام قبول کنم همه چیز عوض شده و تو دیگه برنمیگردی خودمو گول میزنم که هنوز همه چیز مثل سابقه کمی دیر کردی اما عیبی نداره عوضش فرداش کمی سرت غر میزنم بعدش تو نگام میکنی همه چیز یادم میره درست مثل یه بچه که مامانشو میبینه آروم میگیره.

هنوز منتظرم صدای پاتو توی حیاط بشنوم. کنار چراغ نفتی باهم بشینیم چایی بخوریم.

طلوع آفتاب رو دوست دارم چون واسه من نشونی از اومدن تو بود از غروب آفتاب متنفر بودم چون همیشه موقع رفتنت میشد. زود خوابیدن اول شب رو دوست داشتم چون باخودم میگفتم چشمامو میبندم وقتی که باز میکنم میبینم صبح شده و تو کنارم هستی. وه که چه لحظات شیرینی بود وصف ناشدنی مثل یک خواب مثل یک رویا...

همه چیز در یک چشم بهم زدن بود هم اومدنت هم رفتنت. انگار زمان هم توی حال خودش نبود.

انگار بعد از اون غروبی که رفتی دیگه هیچوقت خورشید من طلوع نکرد من توی شب انتظار گرفتار باقی موندم چشمامو هی بستم و باز کردم اما بازم شب بود و صبح نشد صدای پای تو توی حیاط نیومد و کسی منو از خواب بیدار نکرد. گاهی باخودم فکر میکنم اصلا تو وجود داشتی؟ نکنه همش یک خواب بوده و حالا تموم شده!!!

نمیدونم خواب بودی یا واقعیت، هرچه بودی رفتی و من بی تو ناتمام موندم . تنها موندم در این شبهایی که بی طلوع ماند. شاید راز زیبایی و جاودانگی این عشق در همین ناتمام ماندنش باشد پس باید خوشحال باشم که در عشقت ناتمام ماندم و به هیچ طلوع دیگه جز طلوع تو دل نبستم.


روزی که تو بیایی

دوشنبه 6 آبان 1392

روزی که تو بیایی
برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود
روزیکه ما دوباره
برای کبوترهایمان دانه بریزیم
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی
که دیگر
نباشم


روزی که تو بیایی

دوشنبه 6 آبان 1392

روزی که تو بیایی
برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود
روزیکه ما دوباره
برای کبوترهایمان دانه بریزیم
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی
که دیگر
نباشم


حاجی واشنگتن

جمعه 26 مهر 1392

فکر و ذکرمان شده کسب آبرو. چه آبرویی ؟
مملکت رو تعطیل کنید. دارالایتام دایر کنید درست تره .
مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید.
قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد می کند، نفوس حق النفس می دهند.
باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم.
میر غضب بیشتر داریم تا سلمانی. سر بریدن از ختنه سهل تر .
ریخت مردم از آدمیزاد برگشته. سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده.
چشم ها خمار از تراخم است.
چهره ها تکیده از تریاک.
خلق خدا به چه روز افتادند از تدبیر ما؛ دلال، فاحشه، لوطی، لـله، قاپ باز، کف زن، رمال، معرکه گیر، گدایی که خودش شغلی است.
ملیجک در گلدان نقره می شاشد.
چه انتظاری از این دودمان با آن سرسلسله اخته ؟
حقیقتا ما تمدنی کهن داریم یا کهنه!

برگرفته شده از فیلم حاجی واشنگتن ساخته زنده یاد علی حاتمی


حاجی واشنگتن

جمعه 26 مهر 1392

فکر و ذکرمان شده کسب آبرو. چه آبرویی ؟
مملکت رو تعطیل کنید. دارالایتام دایر کنید درست تره .
مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید.
قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد می کند، نفوس حق النفس می دهند.
باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم.
میر غضب بیشتر داریم تا سلمانی. سر بریدن از ختنه سهل تر .
ریخت مردم از آدمیزاد برگشته. سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده.
چشم ها خمار از تراخم است.
چهره ها تکیده از تریاک.
خلق خدا به چه روز افتادند از تدبیر ما؛ دلال، فاحشه، لوطی، لـله، قاپ باز، کف زن، رمال، معرکه گیر، گدایی که خودش شغلی است.
ملیجک در گلدان نقره می شاشد.
چه انتظاری از این دودمان با آن سرسلسله اخته ؟
حقیقتا ما تمدنی کهن داریم یا کهنه!

برگرفته شده از فیلم حاجی واشنگتن ساخته زنده یاد علی حاتمی


کار زمانه

شنبه 20 مهر 1392

می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنانستی که خیرات مردمان را وداع کرده است و افعال ستوده و احوال پسندیده مدروس گشته، و راه راست بسته و طریق ضلالت گشاده، و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب، و لئوم و دنائت مستولی و کرم و مروت متواری، و دوستیها ضعیف و عداوتها قوی، و نیکمردان رنجور و مستذّل و شریران فارغ و محترم، و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب، و دروغ مؤثّر و مثمر و راستی مهجور و مردود، و حق منهزم و باطل مظفّر، و متابعت هوی' سنّتی متبوع و ضایع گردانیدن احکام خِرَد طریقتی مشروع، و مظلوم محقّ ذلیل و ظالم مبطل عزیز، و حرص غالب و قناعت مغلوب، و عالَم غدّار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه‌روی و خندان

کلیله و دمنه


تعداد کل صفحات: (4) 1   2   3   4   

فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic